ทัวร์ ออฟ ภูเก็ต 2566

3 วันแห่งความท้าทาย กับการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลระหว่างจังหวัดภูเก็ต-พังงา